Nemas.net

Tiltak du kan foreta om du får avslag på søknaden om forbrukslån

Selv om det er langt enklere å få innvilget en søknad om et forbrukslån i dag enn hva det var for bare et tiår siden, så er det fortsatt en del kriterier som må oppfylles og vurderinger som må gjøres fra bankens side før de godkjenner en søknad om et slikt lån. Mange opplever avslag på søknaden uten at de helt vet hvorfor de har blitt avslått, og derfor blir det naturligvis vanskelig å foreta seg noen tiltak hvis man ikke vet hva man skal forbedre. Her skal vi komme med våre tips og forslag.

Kontakte banken for å finne ut hvorfor

Uten å vite hvorfor man har fått avslag, så er det naturligvis vanskelig å innføre tiltak for å forbedre situasjonen. Ikke alle banker er like flinke på å gi deg tilbakemelding på avslaget – ofte står det kun «at de ikke kunne godkjenne søknaden» eller tilsvarende. I så fall vil man kunne sende banken en mail for å spørre hvorfor du ikke ble godkjent, eller så kan man selv prøve å finne ut hva årsaken er.

Et sted å begynne er å sjekke kriteriene til banken. Oppfyller du inntektskravet de stiller -tjener du mer enn 200 000 kroner årlig før skatt? Eller er du kanskje rett og slett ikke gammel nok, for bankene opererer med ulike aldersgrenser fra 18 til 25 år. Har du betalingsanmerkninger eller inkassosaker når du søker, så kan du nesten være sikker på at dette har noe med avslaget å gjøre. Tiltak du kan gjøre for å løse disse er rett og slett å betale de utestående kravene. I mange tilfeller vet man dog ikke at man har dette, så her er du rett og slett nødt til å gjøre litt research på egen hånd.

Søke om lån et annet sted

En enkel løsning eller tiltak dersom man får avslag på søknaden om forbrukslån, vil være å søke på lån i en annen bank. For de ulike bankene har ulike kriterier og vilkår, så det kan godt hende at du får et godt tilbud hos konkurrenten til den banken du fikk avslag hos. Du har ingenting å tape på å søke i flere banker uansett, ettersom alle søknader er uforpliktende og gratis. Har du søkt hos et tosifret antall banker og fått avslag på samtlige søknader, så bør du heller lese lengre opp i artikkelen her for å finne ut hva som egentlig er grunnen til at du ikke får innvilget noen søknader som helst.

Søke gjennom en låneformidler

En annen god løsning hvis man vil øke sjansene for å få innvilget søknaden om forbrukslån, er å bruke en låneformidler eller finansagent. Dette er et selskap som tar imot søknaden din og videresender den til flere banker – ofte opp mot 10 stykker. På denne måten så øker du sjansene for å få det beste forbrukslån uten sikkerhet, ettersom minst en av søknadene bør bli innvilget. Bankene som får søknaden din her har svært ulike vurderingskriterier, så dette er absolutt noe man bør gjøre – kanskje allerede første gangen før man har fått avslag på en søknad også.

Søke sammen med noen

Finnes det ikke håp for å få innvilget søknaden på egen hånd, så bør man alliere seg med noen. Når det kommer til forbrukslån så kan man søke sammen med nær sagt hvem som helst. Det seg være et familiemedlem, samboeren, kjæresten eller bare en kamerat. Det eneste kravet er at dere samlet sett oppfyller kriteriene som banken stiller, hva alder, inntekt og så videre angår. Sammen står man sterkere, og det gjelder også i en søknad om et forbrukslån.

For når dere er to, så blir begges inntekt vurdert samlet. Det vil redusere risikoen til banken, og følgelig vil du også kunne få et bedre rentetilbud, i tillegg til at sjansene for innvilgelse øker. Husk bare at risikoen for din og deres del blir større når man søker med en «medsøker», ettersom begge parter er ansvarlig for hele gjelden. Det betyr at hvis den ene av to parter får et betalingsproblem, så vil dette gå utover deg også dersom du ikke klarer å betale ned hele lånet på hvert avdrag. Tenk deg derfor ekstra om før du bruker medsøker som et tiltak.